biennalememorie.it
Slide background

Peniaze a funkcia peňazí

italiadecide

Continua...


Zborovna.sk - portál pre učiteľov

Prihlásenie. Ak ste už zaregistrovaný, zadajte prihlasovacie údaje. Login učiteľa: Heslo učiteľa: Virtuálna knižnica pre žiakov a rodičov

Vznik, vývoj a funkcie peňazí - O škole

Podstata peňazí: peniazmi može byť čokoľvek, čo je vo. výmene prijímané, čomu ľudia veria. Funkcie peňazí: - obeživo - peniaze fungujú ako prostriedok výmeny, - miera hodnoty - pomocou peňazí môžeme vyjadriť. hodnotu ktoréhokoľvek iného tovaru, - uchovávateľ hodnoty - peniaze uchovávajú hodno-

Aká je skutočná funkcia peňazí?

Peniaze sa hromadia ako jedna z foriem majetku. Túto funkciu plnia tým lepšie, čím je ich hodnota stabilnejšia. Túto funkciu môžu plniť aj iné statky ako šperky, umelecké predmety a nehnuteľnosti.

Peniaze, finančný trh a kapitálový trh - EuroEkonóm.sk

peniaze podstata peňazí funkcie peňazí formy peňazí vymedzenie peňazí peňažný trh trh história dopyt príjem mzda bohatstvo výmena minca bankovka banka Obsah: ÚVOD 2 HISTÓRIA PEŇAZÍ A ICH PODSTATA 3 FUNKCIE PEŇAZÍ 4 FORMY PEŇAZÍ 5 TEORETICKÉ A EMPIRICKÉ VYMEDZENIE PEŇAZÍ 6 PEŇAŽNÉ AGREGÁTY 6 KVANTITATÍVNA TEÓRIA

Peniaze - podstata, vývoj, druhy a funkcia peňazí

peniaze a funkcia peňazí SÚČASNÉ FORMY PEŇAZÍ. V súčasnosti sa v každej modernej ekonomike vyskytujú 3 základné formy peňazí: papierové peniaze - bankovky. V každej krajine ich emituje - vydáva len centrálna (ceduľová alebo emisná) banka. U Nás je to Národná banka Slovenska (NBS). Ide o hotovostné peniaze. drobné mince - podobne ako bankovky predstavujú hotovostné platidlo

Referaty.sk - Podstata peňazí a ich funkcie

peniaze a funkcia peňazí Bez existencie peňazí by sme všetci bartrovali odušu, život by bol oveľa komplikovanejší a zďaleka by sme sa nemali tak dobre ako sa máme. No aj keď tieto 3 ich funkcie poznáte "ako svoje boty", lepšie riadiť vaše peniaze vám to nepomôže. Najvyšší čas niečo s tým urobiť.

PDF Peniaze a bankovníctvo 2. prednáška - uniba.sk

referaty sk peniaze a funkcie peňazí Peniaze majú isté funkcie a to sú: funkcia výmeny tovaru - uľahčujú výmenu tovarov a služieb. peniaze sú zúčtovacou jednotkou - pomocou peňazí sa dajú vyčísliť hodnoty ostatných tovarov a služieb, rovnako aj miezd, nákladov a pod.

Peniaze a funkcie peňazí ~ Ekonómia - Poznámky | Zones.sk

Funkcie peňazí. Ako prvý (známy) text základné funkcie peňazí uviedol Aristoteles: prostriedok výmeny ; zúčtovacia jednotka (meradlo cien/hodnoty, numéraire) uchovávateľ hodnoty (uchovávateľ bohatstva)

Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický

Peniaze a funkcie peňazí. Súčasnú spoločnosť si nevieme predstaviť bez peňazí =>napr. nájomné, nákupy, cestovanie Peniaze vznikli preto, aby uľahčili výmenu tovarov. Bez nich by sa spoločnosť nerozvíjala. PENIAZE sú špecifickým tovarom za ktorý možno vymeniť ostatné tovary! V každej ekonomike plnia tri základné funkcie:

Vznik a vývoj peňazí | Nadácia Slovenskej sporiteľne

mali rovnakú podstatnú vlastnos ť: peniaze sa prijímajú ako platby pri nákupe statkov a služieb. Peniaze ako pe ňažný tovar majú úžitkovú hodnotu, ale aj schopnos ť uspokojova ť isté ľudské potreby. Peniaze predstavujú univerzálny T, kt. slúži predovšetkým na

referaty sk peniaze a funkcie peňazí

Peniaze, ich vlastnosti a funkcie Peniaze aj keď nie v takej podobe ako ich bežne poznáme a používame dnes, pozná ľudstvo už viac ako 2500 rokov. História ich vzniku, ako je vám iste známe z hodín dejepisu, je spojená s históriou spoločenskej deľby práce, ktorá podmienila vznik výmenného obchodu medzi ľuďmi.

Vývoj a funkcie peňazí - O škole

Peniaze v trhovej ekonomike. Vznik, formy a funkcia peňazí v trhovej ekonomike, hodnota peňazí, peňažné agregáty, súčasné formy peňazí - kovové

Peniaze a funkcie peňazí

Definícia peňazíPeniaze sú -Hotovosť (obeživo) mimo bánk -Vklady (najmä bežné účty) klientov v bankách -Iné? • Charakteristiky: -Schopnosť uchovať hodnotu -Ľahko deliteľné -Ľahko prenositeľné • Funkcie peňazí -Platobný prostriedok -Prostriedok uchovávania hodnoty

Visit Us On Twitter

Visit Us On Facebook

Visit Us On Google Plus

Visit Us On Pinterest

Visit Us On Youtube